CURRICULUM VITAE

drs. Marianne Middelbeek-Portillo studeerde orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie aan de Rijks Universiteit Leiden. Zij is psycholoog-NIP en GZ-psycholoog (BIG-registratie) en aangesloten bij een internationale schoolpsychologenvereniging: ISPA.
Zij is gehuwd en heeft een volwassen zoon.

In 1991 behaalde ze voor beide studies haar doctoraal en vanaf 1992 is zij werkzaam als schoolpsycholoog in het Speciaal Basis Onderwijs waar zij zich specialiseerde in het onderzoeken en begeleiden van leer en gedragsproblemen, leerstoornissen en sociaal emotionele problemen. Vanaf 2000 is zij tevens werkzaam in het Praktijkonderwijs. Momenteel is zij naast de eigen praktijk, werkzaam bij SBO De Vuurvogel in Leiden en Praktijkschool de Rijn in Katwijk.

Daarnaast was zij gedurende negen jaar als orthopedagoog verbonden aan het Rijnlands Revalidatie Centrum bij het DCD-team. DCD staat voor: Developmental Coordination Disorder.

Verder is zij contactpersoon voor het Crisis Interventie Team (CIT) van het NIP, regio Zuid-Holland.

Na haar afstuderen heeft mw. Middelbeek zich door postdoctorale cursussen, workshops en studiebijeenkomsten in binnen en buitenland verder bekwaamd op het gebied van diagnostiek en begeleiding van gedragsproblemen (ODD, ADHD), sociaal emotionele problemen, NLD (nietverbale leerstoornis), autisme, dyslexie, dyscalculie, (faal)angst, sociale vaardigheden, crisisinterventie, rouwverwerking en ouder- en leerkracht begeleiding.

Zij heeft op de scholen en het revalidatiecentrum waar zij werkt(e) verschillende sociale vaardigheidstrainingen gegeven, faalangstreductietrainingen, oudercursussen en individuele begeleiding gegeven aan kinderen, jeugdigen, ouders en leerkrachten en stagebegeleiding voor studenten van de universiteit Leiden.

Vanuit haar werkzaamheden binnen het CIT was zij betrokken bij de sociaal emotionele opvang van leerlingen en leerkrachten na ingrijpende incidenten op scholen in Den Haag, Amsterdam en Delft.

In de jaren 90 is mw. Middelbeek op kleine schaal een privépraktijk aan huis begonnen. Psychologisch onderzoek en begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 24 jaar. Advisering aan scholen, ouders en leerkrachten. Begin 2000 werd de praktijk gehuisvest in een bedrijfspand aan de Telderskade in Leiden. Daar is naast een test-observatieruimte ook een ruime, lichte spelkamer. Hierdoor kon een uitbreiding van de begeleidingsmogelijkheden gerealiseerd worden.

Voor meer informatie over BIG, CIT, ISPA, NIP, NLD, etc. zie de links.

BIG-inschrijfnummer:59059892625