ADVIES

Afhankelijk van de hulpvraag en de onderzoeksgegevens kan een eenmalig advies gegeven worden of een kort danwel langerdurend begeleidingstraject worden afgesproken.

De eenmalige advisering kan betrekking hebben op de schoolkeuze, een second opinion, opvoedingsadviezen of het aanmelden bij een gespecialiseerde instelling voor specifieke hulpverlening.

 

Problemen / vragen waarmee u terecht kunt:

 • ADHD: Attention Deficit Hyperactive Disorder. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Diagnostiek en begeleiding.

 • ADD; Aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit, onoplettende variant. Diagnostiek en begeleiding.

 • Angst: Onderzoek en begeleiding.

 • Autisme: Diagnostiek, advisering en begeleiding of verwijzing.

 • Automutilisme: zie zelfverwondend gedrag.

 • DCD: Developmental Coordination Disorder. Begeleiding bij vragen en opvoedingsproblemen bij kinderen met DCD.

 • Depressieve stemming: Onderzoek en begeleiding.

 • Dyslexie: Diagnostiek, advisering, begeleiding en dyslexieverklaring.

 • Dyscalculie: Diagnostiek, advisering en begeleiding

 • Echtscheiding: Begeleiding bij het verwerken van scheiding van de ouders.

 • Faalangst: Onderzoek en begeleiding.

 • Gedragsproblemen: Onderzoek en begeleiding evt verwijzing.

 • Hoogbegaafdheid: Onderzoek, advisering en begeleiding.

 • Intelligentieonderzoek: Niveaubepaling om bv inzicht te verkrijgen in leer of gedragsmoeilijkheden of ten behoeve van een schooladvies.

 • Leerproblemen: Onderzoek advisering en begeleiding.

 • NLD: Nonverbal Learning Disabilities. Niet verbale leerstoornis. Begeleiding bij vragen, leer en opvoedingsproblemen bij kinderen met NLD.

 • Observatie: Bv op school bij een leersituatie, thuis bij een opvoedsituatie of in de spelkamer bij een spelactiviteit. Dit kan ook onderdeel uitmaken van een onderzoek.

 • Opvoedingsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Onderzoek, advisering, begeleiding.

 • ODD: Oppositioneel opstandige gedragsstoornis ( Oppositional Defiant Disorder). Diagnostiek en begeleiding.

 • Persoonlijkheidsonderzoek: Bij bv (faal)angst.

 • Post traumatische stress stoornis: Onderzoek en begeleiding, evt verwijzing.

 • Rekenproblemen: Onderzoek en begeleiding.

 • Rouwverwerking: Begeleiding na verlies van een dierbare.

 • Schooladvies: Onderzoek en advisering mbt de schoolkeuze.

 • Schoolproblemen: Onderzoek, advies, begeleiding.

 • Second Opinion: Intelligentieonderzoek, gedragsonderzoek en/ of persoonlijkheidsonderzoek.

 • Seksueel misbruik: Onderzoek en begeleiding evt verwijzing.

 • Sociaal Emotionele problemen. Onderzoek en begeleiding bij sociaal emotionele problematiek, zoals een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoelens etc.

 • Sociale vaardigheden: Begeleiding, training,

 • Traumaverwerking: Begeleiding na het doorstaan van een ernstig incident.

 • Verkrachting: Begeleiding bij het verwerken van een verkrachting / aanranding. Ondersteuning bij een evt aangifte.

 • Zelfverwondend gedrag: Begeleiding van jeugdigen met automutilisme (zelfverwondend gedrag).

 • Zwakbegaafdheid: Onderzoek, advisering en begeleiding evt verwijzing.

 • Zwakzinnigheid: Onderzoek, advisering en begeleiding evt .verwijzing.