BEGELEIDING

Bij een begeleidingstraject kan het gaan om individuele begeleiding van het kind, een groepstraining (bij voldoende aanmelding) of begeleiding van de ouders en/of andere betrokkenen, te denken valt aan leerkrachten en begeleiders.
In sommige gevallen zal gekozen worden voor een combinatie van ouder- en kindbegeleiding. Bij leer- en/of schoolproblemen is een regelmatig contact met de school van belang.

De ouderbegeleiding bestaat uit inzichtgevende en adviserende gesprekken. Soms is er sprake van acceptatie en verwerkingsproblemen. Vaak betreft het opvoedingsvragen en is het handelingsgericht.
Bij voldoende aanmeldingen behoort een opvoedcursus tot de mogelijkheden: de cursus "positief omgaan met kinderen".

De individuele begeleiding van het kind kan, als het gaat om emotionele problemen, middels gesprekken, met name bij wat oudere kinderen. Verder wordt gebruik gemaakt van spel en creatief materiaal. Vrij fantasiespel, knutselen, tekenen, maar ook via verhalen met behulp van therapeutische kaarten, Löwenthal"s sandtray (wereldspel in zand), poppenkast, gedichten. Dit kan ook bij de wat oudere kinderen afhankelijk van het kind en de hulpvraag.

Gedragsproblemen worden meer directief aangepakt. Individueel of , bij voldoende aanmeldingen, in een groep. Er kan gewerkt worden aan agressieregulatie, sociale vaardigheden en het aanleren van gedragsalternatieven. Het programma "nooit meer boos en opstandig" behoort tot de mogelijkheden.

Voor faalangstreductie en het aanleren van sociale vaardigheden kan, bij voldoende aanmeldingen, gekozen worden voor een groepstraining. Ook individueel is een traject mogelijk. De sociale vaardigheidstraining is gestoeld op de theoriën van Goldstein. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van het 'Babbelspel' en ander zelf ontwikkeld materiaal.Voor angst en depressieve gevoelens wordt gebruikt gemaakt van het 'vrienden' programma dat zowel in een groep als individueel gebruikt kan worden.

Bij de individuele begeleiding van leerproblemen/leerstoornissen zal zo veel mogelijk in overleg met de school worden afgesproken en zal de nadruk op uitleg en oefening liggen.