PRAKTIJK TELDERSKADE
voor psychologisch
onderzoek advies en begeleiding
voor kinderen en jeugd van 4 tot 24 jaar
en hun ouders.


Praktijk Telderskade is gespecialiseerd in het onderzoeken en begeleiden van school- en opvoedingsproblemen, bij kinderen en jeugd.

Te denken valt aan leerproblemen en leerstoornissen (b.v. dyslexie: onderzoek en begeleiding, dyslexieverklaring), gedragsproblemen zoals ADHD, zeer teruggetrokken gedrag, opstandig oppositioneel gedrag, faalangst en emotionele problematiek.

Diagnostiek ivm een verwijzing naar het speciaal onderwijs of een indicatie voor een rugzakje of persoonsgebonden budget. Maar ook onderzoek om de problematiek in kaart te brengen teneinde meer inzicht te geven in het gedrag en een goede aanpak te ontwikkelen.

Marianne Middelbeek-Portillo is ontwikkelingspsycholoog (NIP) en GZ-psycholoog / orthopedagoog.