Links

NIP: Nederlands Instituut voor Psychologen:
www.psynip.nl

BIG: Beroepen in de Gezondheidszorg
www.bigregister.nl

Stichting Dyslexie Nederland:
www.stichtingdyslexienederland.nl

ISPA: International School Psychologist Association:
www.ispaweb.org

CIT: Crisisinterventieteam: zie de site van het NIP.

Steunpunt Dyslexie:
www.balansdigitaal.nl