ONDERZOEK

Onderzoek: diagnostiek van leerstoornissen, zoals bv dyslexie,
gedragsproblemen, bv ADHD , hechtingsstoornis, gedragsstoornis
ontwikkelingsproblemen zoals bv een achterblijvende ontwikkeling of een
pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme).

Afhankelijk van de hulpvraag en de al beschikbare informatie zal een onderzoeksopzet voorgesteld worden. Deze zal vooraf met ouders besproken worden.
De kosten hangen af van het onderzoeksvoorstel; een deelonderzoek, een basisonderzoek , een uitgebreid onderzoek of een combinatie van onderzoeken ( zowel intelligentie als persoonlijkheidsonderzoek bv). Voor verder kosten zie praktisch.

Emotionele problematiek:
Bij emotionele problematiek zal de nadruk liggen op de persoonlijkheid en het gedrag. Het kan gaan om rouwverwerking, (faal)angst, stemmingswisselingen e.d..Er wordt van uit gegaan dat de intelligentie en het leren geen problemen opleveren.
Het interview met ouders en gesprek(ken) met het kind staan hierbij centraal. Gedragsvragenlijsten kunnen ook hier, naast de persoonlijkheidsvragenlijsten, zinvolle informatie opleveren.

Gedragsproblemen:
Bij gedragsproblematiek zal meer de nadruk komen te liggen op gedragsvragenlijsten en de ontwikkeling van het kind (interview). Een gedragsobservatie zal dan zeker ook deel uitmaken van het onderzoek. Verder zullen ook persoonlijkheidsvragenlijsten gebruikt worden.

Leer-schoolproblemen:
Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentietest, leestoetsen en evt een rekenonderzoek. Afhankelijk van de gegevens die de school kan aanleveren.
Indien het noodzakelijk geacht wordt, kan een schoolobservatie worden afgesproken.
Een uitgebreid interview met ouders gaat aan het onderzoek vooraf. Vragenlijsten omtrent het gedrag kunnen gebruikt worden, afhankelijk van de onderzoeksvraag.

Ontwikkelingsproblemen:
Bij (het vermoeden van) ontwikkelingsproblemen zal een intelligentie onderzoek deel uitmaken van het onderzoek, naast specifieke gedragslijsten en een interview. Een observatie kan deel uitmaken van het onderzoek.