therapeutisch materiaal en begeleidingsmiddelen:

Löwenthal's sandtray:
Een methode ontwikkeld na WOII ten behoeve van trauma verwerking. In Amerika verder ontwikkeld en bruikbaar bij emotionele en gedragsproblemen. Zowel bij jongere kinderen als bij tieners.
Het materiaal bestaat uit een bak met zand en allerlei kleine figuren. Miniatuur dieren en (gebruiks)voorwerpen.
Het kind wordt uitgenodigd om een 'wereld' te creëren door een keuze te maken uit de figuren en deze in de zandbak te plaatsen. Naar aanleiding van deze door het kind gecreëerde wereld kan een therapeutisch gesprek ontstaan. Maar ook zonder het gesprek is het wereldspel van waarde gebleken.

Therapeutische kaarten:
Een in Israël veel gebruikte methode bij traumaverwerking.
De kaarten hebben het formaat van een gewoon kaart of kwartetspel. De afbeeldingen zijn figuratief danwel abstract. De figuratieve afbeeldingen zijn vaak wat vaag zodat het kind ze naar eigen inzicht kan interpreteren.
Met deze kaarten zijn verschillende opdrachten uit te voeren. Bv "welke kaart stelt jouw probleem voor? welke kaart zou een oplossing kunnen zijn? Welke kaarten heb je nodig om tot een oplossing te komen?".

Babbelspel:
Een gezelschapsspel voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Doormiddel van opdrachten en vragen worden tijdens het spelen allerlei sociale vaardigheden geoefend.

Vriendenprogramma voor angst:
Een programma dat erop gericht is om de emotionele veerkracht van kinderen te vergroten en om hen vaardigheden aan te leren om problemen op te lossen en moeilijke situaties aan te pakken. Dit beschermt hen tegen toekomstige stress. Zowel individueel als in groepsverband mogelijk. Er is een werkboek zowel voor kinderen als voor de ouders.

Minder boos en opstandig:
Een gedragstherapeutisch programma voor kinderen met disruptieve gedragsstoornissen en hun ouders. Groepstraining voor groepen van vijf kinderen in de leeftijd 8-12 jaar met daaraan parallel een oudertraining.
Zowel de oudertraining als de kindtraining bestaat uit 18 bijeenkomsten die in een tijdsbestek van een half jaar worden uitgevoerd.
Doel van de kindtraining is het leren omgaan met agrgessie, het aanleren van copingstrategieën voor problemen in sociale situaties en het trainen van sociale vaardigheden.
In de oudercursus wordt aandacht besteed aan het versterken van gewenst positief gedrag van het kind, het verbeteren van het basisklimaat in huis en de aanpak van ongewenst gedrag.

Positief omgaan met kinderen:
Boek behorend bij de oudercursus 'positief omgaan met kinderen'. door Ina Bakker en Margriet Husmann. Ook zonder de cursus is dit boek de moeite waard om te lezen. uitgeverij Van Gorkum