WERKWIJZE

Bij het eerste contact, meestal telefonisch of per e-mail, zal een korte inventarisatie plaatsvinden van de hulpvraag.
Dan wordt aan u het aanmeldformulier toegestuurd. Als dat ingevuld is terugontvangen, volgt een intakegesprek waarbij de hulp/onderzoeksvraag preciezer wordt geformuleerd.
Daarna wordt een plan van aanpak op papier gezet en aan u toegestuurd. Dit kan zijn een onderzoeksopzet, een begeleidingstraject etc.
De kosten worden in dit plan voorberekend.

Tekent u voor akkoord dan worden nadere afspraken gemaakt wat betreft de datum van het onderzoek, de bespreking, evaluatie enz.

Bij een begeleiding is de ervaring, dat er tussentijds aanpassingen plaatsvinden wat betreft de frekwentie en duur van de sessies. Deze aanpassingen worden met u besproken en evt. worden er nieuwe afspraken gemaakt aangaande de kosten die in rekening gebracht worden.

Zo zal voor u steeds duidelijk zijn wat, wanneer gaat gebeuren en wat ervoor in rekening gebracht zal worden.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Afzeggen minstens 24 uur van te voren. Bij overmacht of ziekte kan de afspraak verzet worden.